Elektroniczne przedkładanie oświadczenia podatkowego

Elektroniczne rozliczanie zeznania podatkowego jest bardzo łatwe i zajmie zaledwie parę chwil. Jeśli są, zatem Państwo znużeni traceniem swego drogocennego czasu w kolejce na poczcie lub w urzędzie, ciepło skłaniamy do bliższego zapoznania się z działaniem naszego programu i do uzupełnienia deklaracji internetowej.

resizedimage281422-pani-patrzy-na-papierUtworzony dzięki naszej pomocy formularz będą Państwo mogli przesłać bezpośrednio do systemu PITAX i w taki oto sposób, dopełnić wszystkich spraw związanych z uzupełnianiem deklaracji PIT 36 albo PIT 37 online – bez potrzeby wyłażenia z własnego mieszkania.

Na starcie trzeba wybrać poprawny typ deklaracji spośród wskazanych oraz wypełnić w pokazanych miejscach, zgodnie z poleceniami programu. W razie przeoczenia wymaganych pól bądź pojawienia się innych błędów, program kontrolować będzie na bieżąco poprawność Państwa działań, co pozwoli uniknąć ryzyka dalszego składania jakichkolwiek poprawek. Formularze zeznań podatkowych dostępne w naszym programie są zgodne z aktualnie obowiązującymi wzorami i niczym nie odróżniają się od tych, które dostać można w postaci papierowej w urzędzie.

We wskazanych w oświadczeniu miejscach należy wpisać dane dotyczące swojej osoby oraz tytułów na podstawie, których osiągany jest dochód. Poza tym program daje Państwu możliwość skorzystania z wszelkich przysługujących zniżek podatkowych oraz przeznaczeniu 1% swojego podatku na konto odpowiednio wybranej organizacji pożytku publicznego. Dzięki naszemu programowi rozliczenie przebiegnie błyskawicznie i sprawnie.

Comments are closed