pit 36 online, rozliczany przez Internet

Kampania ma ukazać płacącym podatki, że nasza administracja skarbowa staje się coraz więcej nowoczesna i użytkuje przychylne sposoby informatyczne. Rozliczenie przez Internet cieszy się coraz większym zaufaniem podatników, ilość osób rozliczających się przez Internet narasta z roku na rok. W obecnym roku i Ty możesz dołączyć do tego zespołu. Rok obecny jest następnym już, za który obywatele będą mogli oddać rozliczenie za pośrednictwem Internetu, opierając się na formularzach nie potrzebujących podpisu elektronicznego.

5259529196_e496734a4e_oWystarczające będzie zatem wykorzystanie platformy internetowej względnie oprogramowania do rozliczania PIT ów online. Program e-pity wskaże który blankiet wybrać np. PIT 36, także określi których dokumentów będziesz potrzebować, ażeby sprawnie wypełnić formularz. PIT-36 jest przeważnie wypełniany przez płacących podatki mających aktywność gospodarczą, opodatkowaną według skali podatkowej. Taki model blankietu powinny wypełnić też jednostki pozyskujące zyski z najmu opłacane na normach łącznych. Poza tym formularz PIT-36 planowany jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i razem z dochodami małżonka, lub w sposób zaprojektowany dla osobników samotnie wychowujących maluchów, w tym także dla osób mających punkt zamieszkiwania dla celów skarbowych w innym niż Rzeczpospolita Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej, przy użyciu skali podatkowej.

Ważnym punktem w poświadczeniu fiskalnym jest oddanie 1% podatku na ważki cel. Rozliczanie PIT u przez Internet (pitax.pl – rozliczenia PIT online) wyraźnie góruje nad samodzielnym wypełnianiem rubryczek. Dostarczenie deklaracji podatkowej online, bywa najłatwiejszym i najszybszym wyjściem złożenia deklaracji rocznej. Możesz to zrobić bez opuszczania domu czy też z dowolnego, komfortowego dla ciebie miejsca. Wszyscy musimy mieć na uwadze, że oddając rozliczenie przez Internet, przyczyniamy się do troski o środowisko, albowiem wielkość zaoszczędzonego w ten sposób makulatury jest ogromna.

Comments are closed