Pit 37 – nieco słów na temat rozliczania się w sieci

Formularz PIT-37 powiązany jest z każdymi dochodami pozyskiwanymi i także rozliczanymi przez płatnika (np. pracodawcę). O ile dochodzi do zawarcia umowy lub dokonania zadań, z tytułu których przynależy rozliczyć się na własną rękę, wtenczas nie użytkujemy tego dokumentu. Tak więc wszyscy uzyskujący środki utrzymania na bazie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło posiadają możliwość skorzystania z opcji rozliczenia preferencyjnego.

rozliczenie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Dokument, jakim jest Pit-37 to typowa deklaracja, jaką tworzy pracobiorca, zleceniobiorca albo inna osoba, za którą zaliczki na podatek ma za misję określić i pobrać płatnik (dla przykładu pracodawca, zleceniodawca itp.). Występuje sposobność złożenia PIT-37 online, czyli przez Sieć. Z takiej odmiany rozliczenia jest dozwolone skorzystać także wtenczas, gdy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem albo jako postać samotnie wychowująca potomka.

Trzeba w takim przypadku spełnić podstawowy wymóg – zarówno podatnik, jak i jego współmałżonek powinni być uprawnieni do rozliczania się przy wykorzystaniu formularza PIT-37. Jeśli któraś z tych postaci może składać wyłącznie PIT-36 to oczywiście tę deklarację winni wypełnić małżonkowie. Powinno się postanowić które z małżonków w formularzu PIT-37 online stanie się podatnikiem, a które figurować będzie jako małżonek.

Będziemy mogli tę szereg ustalić samodzielnie i nie ma to większego znaczenia w rozliczeniu, jednak przystaje trzymać się uzgodnionej kolejności. W przeciwnym razie Urząd Skarbowy będzie wymagał od nas złożenia korekty zaświadczenia. Więcej na temat: .

Po wpisaniu danych obojga , małżonków, którymi są imiona, nazwisko czy też nazwiska numery NIP lub PESEL, jak również adres zamieszkania nadchodzi czas na wprowadzenie zdobytego zysku w skali roku przez małżonków. Muszą oni sumę swoich zarobków podzielić na pół, a w następnej kolejności zaokrąglić wielkości do kompletnych złotówek. W sytuacji, kiedy liczby po przecinku są wyższe albo równe 50 groszy, wypada dopełnić kwotę w górę, podczas gdy niższe – w dół. Sprawdź: zobacz .

Rozliczenie wspólne jest zazwyczaj korzystne dla podatników, jednak są przypadki, w których nie warto rozliczać się preferencyjnie. Gdy jedno z małżonków ma dochód zerowy, czy też małżonkowie osiągają niezmiernie różniące się od siebie ilości pieniędzy, nie wskazane jest korzystać z tej możliwości, a zamiennie zasięgnąć po dwa odrębne formularze PIT-37.

rozliczanie PIT online

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Do przeprowadzenia formularza PIT-37 online przygotowane są dodatkowe programy. Ułatwia to działanie, nie musimy stać w kolejach i nie jest to czasochłonne. Formularz można wypełniać zarówno samodzielnie, jak i rozliczać się łącznie z małżonkiem/współmałżonką.

Comments are closed