Powrót z obczyzny a powiązane z tym formalności podatkowe

W dzisiejszych czasach duża ilość Polaków znajduje pracę poza granicami naszego kraju. Wszelkie podmioty podejmujące pracę za granicami naszego kraju są zobowiązane opłacać podatek dochodowy tak samo jak to ma miejsce w naszym kraju. Nie wszyscy jednakże rodacy po reemigracji z Irlandii ubiegają się o należący się im zwrot podatku z zagranicy w wypadku zaistniałej nadpłaty. Częstokroć wypływa to z przyczyny z nieznajomości prawa podatkowego. A podług prawa o zwrot nadpłaconego podatku możemy się ubiegać również po przyjeździe do swego państwa. Mało tego mamy na to aż 4 lata!

pracownik IT podczas pracy

Autor: Alper Çuğun
Źródło: http://www.flickr.com

Oczywiście takową możność mają również rodacy wracający z Irlandii. Jak można z tego przepisu korzystać? Starania o zwrot podatku z Irlandii należy rozpocząć od wystąpienia Revenue o wystawienie poświadczenia P21 – Balancing Statement, a więc rozrachunku skarbowego za zeszły rok podatkowy (sprawdź na stronie http://www.pitax.pl/zwrot-podatku/. Starając się o zwrot nadpłaty za w bieżącym okresie rozliczeniowym potrzeba wypisać formularz podatkowy P 50 jaki można ściągnąć z serwisu www Revenue.

Dokumentami które musimy dodatkowo posiadać są P60 jak też P45 względnie tak zwanymi Statement of Earnings od każdego z pracodawców. Jeżeli ich nie mamy winno się przedłożyć payslipy mieszczące szczegółowe dane naszych pracodawców. W formularzu P 50 natomiast należy podać swój numer rachunku kiedy posiadamy rachunek rozliczeniowy w banku irlandzkim. Jeżeli owego konta nie mamy, podajemy nasz krajowy adres pod który będzie posłany czek możliwy do spieniężenia w polskim banku. Wysokość potencjalnego zwrotu nadpłaconego podatku zależy w zasadzie od sytuacji osobistej a także od przysługujących się pracownikowi zwolnień fiskalnych.

Wysokość pobranej zaliczki na poczet podatków wykazana jest na dokumencie P czterdzieści pięć który każdy pracownik otrzymuje po zakończeniu pracy (więcej w tym temacie). Suma o której mówimy jest uwidoczniona na w/w kwestionariuszu w pozycji „tax deducted”. Istnieje na rynku usług sporo firm zajmujących się pomaganiem reemigrantom w odzyskaniu wspomnianej nadpłaty. Jeśli nie mamy wystarczająco wolnego czasu lub ochoty by zająć się tą kwestią samemu, można wówczas polecić wyliczenie zwrotu podatku z zagranicy takiej firmie. Podczas doboru akuratnej firmy musimy sugerować się liczbą jej wcześniejszych klientów również ich poleceniami i sprawdzić daną firmę usługową w lokalnej Izbie Rozrachunkowej.

Comments are closed