Ściągnij, zapisz i dostarcz online – bezpieczne wyjście złożenia PIT.

Podatnik, w terminie do 30 kwietnia, musi złożyć, we właściwym dla własnego miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym, roczne rozliczenie podatkowe. W podliczeniu PIT za 2014, przygotowanym stosownie z ustalonymi regułami wzoru, powinny zostać pokazane uzyskane w przeciągu roku należności podatkowe objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych. W oświadczeniu trzeba zakreślić wielkość podatku dochodowego, oraz informację o zapłaconych do urzędu skarbowego przedpłatach na należność podatkową – jeśli takowe wystąpiły.

7214454962_e2050bb2c3_z

Najłatwiejszą metodą złożenia informacji jest wręczenie go w okienku odbiorczym skarbówki. Możliwe jest także złożenie deklaracji alternatywną metodą. Powszechne zrobiło się wypełnianie oświadczenia w formie formularza elektronicznego, bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, połączone z uzyskaniem urzędowego potwierdzenia otrzymania.

Złożenie informacji przy udziale Internetu nie oczekuje posiadania e-podpisu. Weryfikację obywatela, przeprowadza się za pomocą pięciu danych personalnych dotyczących podatnika: NIP albo numer PESEL – w zależności od płatnika, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu uwidoczniona w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany dokument elektroniczny. Więcej informacji: łatwe rozliczenie pit online

Dostarczenie PIT w formie elektronicznej to łatwy, szybki, pewny sposób na roczne rozliczenie podatkowe. Ponadto, wypełnianie PIT przez internet, nie nastręcza niekoniecznych procedur i wydatków. Wypełnienie deklaracji on-line umożliwia wnioskowania o odpowiednie ulgi i odliczenia – informacje o ulgach i odliczeniach.

Dzięki temu mamy także gwarancję poprawnego uzupełnienia dokumentu ze wszystkimi załącznikami. Jest to środek zachwalany przez wielu księgowych oraz rekomendowany przez towarzystwa ekonomiczne. Bilansowanie roczne za 2014 rok, składane w 2015 roku, nie będzie różniło się dużo od tego z minionego roku. Nie wprowadzono bowiem, znaczących poprawek w rabatach podatkowych oraz nie zredukowano obszaru ich obowiązywania.

Komentowanie jest wyłączone.