Co warto wiedzieć o deklaracji PIT 36?

Istnieje szereg różnych deklaracji podatkowych, jakie składa się w określonych sytuacjach. Jedną z najpopularniejszych jest dokument PIT 36, którą składa bardzo duża liczba podatników. Kogo ona dotyczy? W jakich sytuacjach z niej skorzystamy? Poniżej znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o tej deklaracji.

Deklaracja, o jakiej mowa we wstępie dotyczy przychodów objętych progami podatkowymi 18% oraz 32%. PIT 36 użyją osoby zatrudnione na umowę o pracę, umowę zlecenie, renciści emeryci. Również osoby prowadzące działalność pozarolniczą, jaka jest opodatkowana na zasadach ogólnych, skorzystają z tego typu dokumentu. Gdy chodzi o działalność rolniczą, to jedynie specjalne działy produkcji, jakie są objęte opodatkowaniem na zasadach ogólnych, składają taką deklarację. Ci, którzy w roku poprzednim uzyskali przychody, wynajmując, podnajmując nieruchomość czy dzierżawiąc swoje grunty, muszą użyć deklaracji PIT 36. Jeśli z kolei podatnik samodzielnie opłacał zaliczki na podatek, które musiał wpłacać z tytułu innych źródeł przychodu, to powinien uwzględnić to także w wyżej wspomnianym formularzu.
calculator-1709909_640
Trzeba wiedzieć, że w niektórych przypadkach wypełnić trzeba nie jedną, a na przykład dwie deklaracje. Dzieje się tak na przykład, gdy oprócz tych wspomnianych przychodów opodatkowanych na ogólnych zasadach, mamy też takie, z jakich rozliczamy się za pomocą ryczałtu. W takim wypadku oprócz PIT 36 powinniśmy wypełnić także PIT 28, jaki właśnie w tej drugiej sytuacji jest odpowiedni.

PIT 36 to dokument, przy pomocy jakiego można rozliczyć się samodzielnie, albo też wraz z małżonkiem. Natomiast tutaj warto dokładnie sprawdzić przepisy w tym zakresie, bo na przykład nie będzie można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, gdy choć jedna ze stron rozlicza się przy pomocy podatku liniowego. Z tej deklaracji natomiast bez problemu skorzystać mogą osoby samotnie wychowujące dziecko. Chodzi również o przypadki, gdzie jedno z rodziców straciło prawa rodzicielskie i dziecko pozostaje pod opieką tylko jednego opiekuna. Jak widać, jest wiele sytuacji, w jakich dokument PIT 36 możemy z powodzeniem zastosować. Gdy jednak nasza sytuacja choć trochę odbiega o tej standardowej, to warto dokładnie upewnić się, czy nasze rozumowanie jest poprawne. Pozwoli nam to uniknąć niepotrzebnych problemów.

Comments are closed